OŚWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI OPIEKUNA PRAWNEGO ZA UCZESTNIKA IMPREZY [PDF]