OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WYDARZENIA [PDF]

 

OŚWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI OPIEKUNA PRAWNEGO ZA UCZESTNIKA IMPREZY [PDF]

 

REGULAMIN IMPREZY PLENEROWEJ DZIKA PLAŻA POWIETRZE I TRAWA [PDF]